Teams 2019

Bij het sloepweesje hebben we verschillende teams die roeien. Bij de start van seizoen 2019 hebben we 3 damesteams. Er is 1 team die meerdere wedstrijden roeit in de 1e klasse. De andere 2 damesteams roeien recreatief.

Bij de heren zijn er ook 3 teams, waarvan 1 roeit in de hoofdklasse. Zij roeien in het sloepweesje. Sinds dit seizoen zal er een 2e team gaan starten in de 1e klasse. Zij gaan roeien in de polynoom. De overige heren roeien ook recreatief.

Hieronder ziet u een overzicht van de verhoudingen binnen onze leden: